LogoSVH2014b

Nieuw op de site

Op onze nieuws pagina vindt u het laatste nieuws, waaronder het nieuws over activiteiten tijdens Corona.AW-Logo-DEF-Zwart p2

Het begon met slecht weer, maar eindigde met prima weer voor een Openmonumentendag. 

Noorddijk

Tijdens deze Monumentendag waren we ook weer actief op de batterij op de Noorddijk in Nieuwenhoorn. Het Zuid Hollands Landschap had de mogelijke bestemmingsideeën op basis van de creatieve sessie met de studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten opgesteld in het manschappenverblijf.
In de ochtend en het begin van de middag waren er nog weinig bezoekers vanwege de niet geringe regenval. In totaal mochten wij toch nog 57 bezoekers ontvangen. Hiervan hebben er 30 de rondleiding gevolgd. Veel interesse was er voor zowel de historie van waterlinie, de “Stelling van de monden der Maas en van het Haringvliet” als de toekomstige bestemmingsmogelijkheden. De rondleiding ging over het terrein en uiteraard werd er ook een kijkje genomen in het bomvrije gebouw. Hier waren ook nog diverse platen met mooie oude tekeningen van de batterij te zien.
Ook de pas ontrgaven waterkelder werd met veel belangstelling bekeken. Het bomvrij gebouw is gerestaureerd en ook hier waren er veel goedkeurende blikken.

Kazerne

In de kazerne Haerlem zijn we eveneens actief geweest voor de Openmonumentendag 2017. Ook door het weer begon het bezoek laat op gang te komen. We hebben 200 bezoekers ontvangen. Hiervan hebben er ongeveer 80 personen een rondleiding gevolgd. De rondleidingen gingen naar de caponnière, het kanon en de kazerne. Voor de fotospeurtocht waren er ook nog een paar gegadigden.
De vestingwandeling ging helaas niet door vanwege te weinig aanmeldingen.
Al met al was het ondanks een mindere start een mooie dag met mooie bezoekersaantallen.
 

Sinds 2013 maken we gebruik van een van de kelders in de kazerne Haerlem. De bedoeling was om hier iets te gaan maken wat bijdraagt aan het presenteren van een stukje militaire historie. Er waren wel ideeën, maar tot een goede uitwerking kwam het maar niet.
Dankzij één van onze vrijwilligers, Cor Buys, is het ons gelukt om een hele mooie aanvulling te bieden bij de rondleiding over het militair erfgoed van Hellevoetsluis. Er werden schetsen gemaakt op basis van de eerder ideeën. Een begroting werd opgesteld en geld gedoneerd door het DeltaPORT donatiefonds. Materialen werden gekocht en de werkzaamheden gepland.
Het werk vlotte goed en reeds na een aantal weken waren er al mooie resultaten te zien. Inmiddels is de ruimte helemaal klaar en kan bekeken worden. Om hier een mooi moment van te maken hebben we op 9 september 2017 deze ruimte feestelijk geopend.
Om 13:00 uur heeft wethouder Margriet den Brok van Hellevoetsluis de kelder geopend. Hierbij werden door de voorzitter van onze stichting naast Cor Buys ook de overige vrijwilligers in het zonnetje gezet. De wethouder was zeer onder de indruk van de inrichting van de kelder. Ze verrast over hetgeen er te zien was. Een diorama van een soldatenkamer zoals die er uit zou kunnen hebben gezien aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast een aantal informatie panelen met platen uit dezelfde periode.
Na de officiele opening was er natuurlijk tijd voor taart.

Taart opening

We zijn als stichting heel blij met deze mooie uitbreiding van te bekijken objecten.

Op 28 juni 1883 is de batterij op Noorddijk aanbesteed, tegelijkertijd met de battterij op de Penscherdijk. Tegenwoordig worden beide batterijen ook wel forten genoemd maar feitelijk is deze benaming niet juist. Een fort is groter en kan zichzelf langdurig en zelfstandig verdedigen. Daar was geen sprake van bij deze twee batterijen. De bezetting was niet groot en de voorraad in de vorm van water en voedsel niet genoeg om een belegering lang vol te houden.

Restauratie

De eigenaar van beide batterijen is het Zuid-Hollands Landschap. De historische waarden van beide objecten worden ook door het Zuid-Hollands Landschap als zeer hoog ervaren. Geldelijke middelen voor beheer zijn helaas minimaal. Toch is in 2013 de toegangsbrug tot de batterij op de Noorddijk hersteld, of feitelijk geheel nieuw gebouwd. De oude bleek in een dermate slechte staat dat restauratie nauwelijks mogelijk was.
Met het verzamelen van fondsen is het tevens gelukt om in 2015 te starten met de restauratie van het bomvrij gebouw. Deze is in 2017 afgerond. Het resultaat mag er zijn. Het dak van het gebouw is van aarde ontdaan en voorzien van EPDM, een rubberachtig materiaal dat door flexibiliteit in staat is om eventuele kleine bewegingen op te kunnen vangen.
De binnenzijde van het gebouw is eveneens aangepakt. Veel authentieke elementen zijn terug gebracht. Tevens zijn een paar kleinere ruimten geschikt gemaakt voor het overwinteren van vleermuizen. Door de jaren heen is er een toename van het aantal te zien.
De voorzijde van het gebouw bevatte stalen deuren, niet authentiek van tijdens de bouw, maar wel in slechte staat. Ook deze zijn gerestaureerd. Bijzonder is dat de deuren van de twee zuidelijke toiletten nog in een redelijke staat waren. Deze zijn dan ook gerestaureerd, zodat er nog authentieke deuren te zien zijn.

En nu verder

Nu de restauratie is afgerond wil het Zuid-Hollands Landschap doorpakken met het benutten van deze bijzonder plek gelegen op de Noorddijk tussen de polder de Goote en de polder Nieuw-Helvoet. Binnenkort is er een bijeenkomst waarbij specifiek gekeken wordt naar de mogelijkheden van dit verdedigingswerk.

Waterkelder

Sedert jaren verzorgt onze stichting rondleiding over en in deze batterij. In het voorjaar tijdens Voorne in stelling, in het najaar tijdens Open Monumentendag.
Al langer was bekend dat er op deze batterij Duitse werken lagen. Eén daarvan is een waterkelder. Na het verlaten van de batterij door de Duitse bezetting is er het e.e.a. onder de aarde verwerkt. Toch was er nog een deel van een waterkelder te zien. In overleg met het Zuid-Hollands Landschap hebben wij als stichting door het nodig graafwerk deze waterkelder zichtbaar kunnen maken. Veel puin is uit de waterkelder gehaald en veel aarde is eruit gekomen.
Nu is het zover dat de waterkelder tijdens Open Monumentdag bekeken kan worden. 
Men moet niet verwachten dat dit een groot object is. De waterkelder zelf kon slechts één kubieke meter aan water bevatten. Toch is dit werkje van belang om te laten zien welke waarde de Nazi's aan deze plek hechtten. Een tijdsbeeld is op deze wijze beter te beleven.

Foto´s

Via deze link zijn er foto´s te bekijken van het graafwerk. Klik op de i voor meer informatie over de specifieke foto.

Met Voorne in stelling is het fort Noorddijk te bezoeken en dan is dus ook de waterkelder te bekijken. Voorne in stelling is op zaterdag 19 mei 2018 van 11:00 uur tot 16:00 uur. Tevens is er dan ook een mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken op dit bijzondere eiland.

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 8 september 2018 is deze plek ook onder leiding van een gids te bezoeken. De openingstijden zijn dan van 10:00 uur tot 16:00 uur.

 

In het weekend van 19 en 20 augustus 2017 zijn de Hellevoetse Vestingdagen.

In dit weekend is er veel te doen in de vesting van Hellevoetsluis. Op http://www.vestingdagen.nl is alles over Vestindagen 2017 te lezen. Ook op facebook is er veel te vinden.

Uiteraard zijn ook wij actief tijdens dit gezellige gezinsweekend.

Wat gaan we doen?

Uiteraard is onze bezoekersruimte geopend, waar u vrijblijvend een kijkje kunt nemen en kunt zien en horen hoe de vesting van Hellevoetsluis geworden is zoals die nu is. Op diverse informatiepanelen worden in tijdperioden de ontwikkelingen getoond, van 1395 tot en met de Tweede Wereldoorlog.

Op deze dagen bieden wij korte rondleidingen aan naar:

  • Het kanon van 24 cm IJzer;
  • De caponnière;
  • De kelder van de kazerne waar een soldatenvertrek te zien is.

Ook is er voor kinderen met begeleiders een mogelijkheid om een fotospeurtocht te doen, waarbij er gespeurd kan worden naar verborgen letters. Deze letters zijn verstopt bij de verdedigingswerken achter de kazerne Haerlem.

Voor mensen met een smartphone is er een QRcode speurtocht. Door het scannen van codes kunnen er antwoorden worden gevonden op vragen. De gezamenlijke antwoorden leiden naar een sleutel waarmee een schuilplaats kan worden geopend.

Op zaterdag zijn we geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur

Op zondag zijn we geopend van 11:00 tot 17:00 uur.

Openingstijden

Gedurende de periode dat de Corona maatregelen van kracht zijn is onze bezoekersruimte niet toegankelijk.

 

Kijk voor alle activiteiten in de activiteiten kalender.

Facebook

Adverteerders

Fotoboeken