LogoSVH2014b

Nieuw op de site

AW-Logo-DEF-Zwart p2

Op 1 oktober hebben we de laatste rondleiding met individuele inschrijving georganiseerd. Op 18 oktoboer is er nog een Doensdag, de laatste voor 2017. Het wordt kouder buiten en dus wordt het weer voor een rondleiding ook minder. Daarbij is het voor ons niet meer toegestaan om in een deel van de vestingwerken bezoekers rond te leiden. De caponnière is nu de plek voor vleermuizen om te overwinteren.

we kunnen terugkijken op een succesvol jaar met vele bezoekers. Het exacte aantal zal pas na het aflopen van 2016 worden bepaald.

Uiteraard zitten we niet stil en organiseren we nog andere activiteiten. We zullen daar binnenkort over berichten. Maar daarbij kan gedacht worden aan lezingen, maanlichtwandelingen, etc. Zelf zullen we de winterperiode gebruiken om kennis uit te wisselen onder onze vrijwilligers. Hierdoor hopen we in 2018 weer met nieuwe informatie de rondleidingen te kunnen organiseren.

 

Openingstijden

Tijdens onze maandelijkse rondleidingen (elke eerste zondag van de maand) van april tot en met oktober van 12:30 tot 15:30 uur.


Gedurende de maanden juli en augustus, elke zondag van 13:00 tot 16:00 uur.


Tijdens overige activiteiten.

Kijk voor alle activiteiten in de activiteiten kalender.

Facebook

Adverteerders

Fotoboeken