LogoSVH2014b

Nieuw op de site

AW-Logo-DEF-Zwart p2

Op 1 oktober hebben we de laatste rondleiding met individuele inschrijving georganiseerd. Op 18 oktoboer is er nog een Doensdag, de laatste voor 2017. Het wordt kouder buiten en dus wordt het weer voor een rondleiding ook minder. Daarbij is het voor ons niet meer toegestaan om in een deel van de vestingwerken bezoekers rond te leiden. De caponnière is nu de plek voor vleermuizen om te overwinteren.

we kunnen terugkijken op een succesvol jaar met vele bezoekers. Het exacte aantal zal pas na het aflopen van 2016 worden bepaald.

Uiteraard zitten we niet stil en organiseren we nog andere activiteiten. We zullen daar binnenkort over berichten. Maar daarbij kan gedacht worden aan lezingen, maanlichtwandelingen, etc. Zelf zullen we de winterperiode gebruiken om kennis uit te wisselen onder onze vrijwilligers. Hierdoor hopen we in 2018 weer met nieuwe informatie de rondleidingen te kunnen organiseren.

 

Op woensdag 18 oktober 2017 organiseren we nog één keer in dit jaar een Doensdag voor kinderen. De laatste Doensdagen waren zeer succesvol en daarom organiseren we in de herfstvakantie nog een extra Doensdag. Deze dag is speciaal voor kinderen die samen met begeleiders van harte welkom zijn.
Ouders, danwel begeleiders dienen wel ten allen tijde bij hun kind(eren) te blijven.

Doensdag

Doensdag is een samenvoeging van doen en woensdag. Dit kenmerkt dan ook deze activiteit. Kinderen gaan actief aan de slag met een speelse fotospeurtocht om kennis te maken met het militair erfgoed in de vesting van Hellevoetsluis. De speurtocht levert letters en cijfers op. Hiermee kan een rebus worden opgelost. Na de speurtocht volgt er een zoektocht naar een heuse schat die in het gebied van de kustbatterij achter de kazerne Haerlem verstopt is. 
De kosten per kind bedragen € 2,50. Begeleiders betalen niets en krijgen een kopje koffie of thee. Een zaklamp is heel handig. Een minimum leeftijd is lastig te bepalen, maar voor kinderen jonger dan 5 jaar is het niet echt geschikt,

Opgeven is zeer wenselijk, dit kan door op deze pagina de knop aanmelden aan te klikken.


 

Zaterdag 23 september is het feest op de batterij op de Noorddijk. In de volksmond, fort Noorddijk. Eigenaar het Zuidhollands landschap organiseert een dag op deze voormalige batterij om bezoekers te betrekken bij het maken van plannen voor de toekomst van deze batterij.
Van 11:00 uur tot 15:00 zijn er diverse activiteiten. Zeker voor kinderen is er veel te doen, maar ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Twee van onze gidsen zullen deze dag aanwezig zijn om de historie van dit militair erfgoed te vertellen. Met historische platen en uitleg kan men terug in de tijd om te beleven wat er zoal gebeurde op dit voormalige verdedigingswerk.

https://www.zuidhollandslandschap.nl/beleefhetfort

Noorddijk

 


 

Het begon met slecht weer, maar eindigde met prima weer voor een Openmonumentendag. 

Noorddijk

Tijdens deze Monumentendag waren we ook weer actief op de batterij op de Noorddijk in Nieuwenhoorn. Het Zuid Hollands Landschap had de mogelijke bestemmingsideeën op basis van de creatieve sessie met de studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten opgesteld in het manschappenverblijf.
In de ochtend en het begin van de middag waren er nog weinig bezoekers vanwege de niet geringe regenval. In totaal mochten wij toch nog 57 bezoekers ontvangen. Hiervan hebben er 30 de rondleiding gevolgd. Veel interesse was er voor zowel de historie van waterlinie, de “Stelling van de monden der Maas en van het Haringvliet” als de toekomstige bestemmingsmogelijkheden. De rondleiding ging over het terrein en uiteraard werd er ook een kijkje genomen in het bomvrije gebouw. Hier waren ook nog diverse platen met mooie oude tekeningen van de batterij te zien.
Ook de pas ontrgaven waterkelder werd met veel belangstelling bekeken. Het bomvrij gebouw is gerestaureerd en ook hier waren er veel goedkeurende blikken.

Kazerne

In de kazerne Haerlem zijn we eveneens actief geweest voor de Openmonumentendag 2017. Ook door het weer begon het bezoek laat op gang te komen. We hebben 200 bezoekers ontvangen. Hiervan hebben er ongeveer 80 personen een rondleiding gevolgd. De rondleidingen gingen naar de caponnière, het kanon en de kazerne. Voor de fotospeurtocht waren er ook nog een paar gegadigden.
De vestingwandeling ging helaas niet door vanwege te weinig aanmeldingen.
Al met al was het ondanks een mindere start een mooie dag met mooie bezoekersaantallen.
 

Openingstijden

Tijdens onze maandelijkse rondleidingen (elke eerste zondag van de maand) van april tot en met oktober van 12:30 tot 15:30 uur.


Gedurende de maanden juli en augustus, elke zondag van 13:00 tot 16:00 uur.


Tijdens overige activiteiten.

Kijk voor alle activiteiten in de activiteiten kalender.

Facebook

Adverteerders

Fotoboeken